umów wizytę:

Obszar-roboczy-10

Lekarz I Oddziału Kardiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  – Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca.
Ukończyłem Śląski Uniwersytet Medyczny w 2003, po stażu podyplomowym zdałem Lekarski Egzamin Państwowy w 2004, od 2005r do chwili obecnej pracuję w I Oddziale Kardiologii, którego Ordynatorem jest Profesor dr hab. n. med. Katarzyna Mizia – Stec (uprzednio Prof. dr hab. n. med. Maria Trusz – Gluza).
Lata 2006/2007 – praca w Zakładzie Kardiologii Inwazyjnej (koronarografie, angioplastyki).
Od 2007 roku pracuję w Pracowni Elektrofizjologii i Ablacji (jednostka I Oddziału Kardiologii) wykonując badania elektrofizjologiczne i ablacje substratów zaburzeń rytmu serca,
W 2010 roku złożyłem Państwowy Egzamin Specjalizacyjny z chorób wewnętrznych.
W 2015 roku złożyłem Państwowy Egzamin Specjalizacyjny z kardiologii.
Jestem w trakcie przewodu doktorskiego z dziedziny leczenia migotania przedsionków.