umów wizytę:

Obszar-roboczy-10

Głównym polem zainteresowań naukowych dr. hab. n. med. Michała Kukli jest hepatologia – przewlekłe choroby wątroby, a zwłaszcza niealkoholowa stłuszczeniowa choroba i przewlekłe wirusowe zapalenia wątroby w powiązaniu z zaburzeniami metabolicznymi takimi jak otyłość, insulinooporność i cukrzyca typu 2 oraz wpływ czynników metabolicznych na rozwój raka wątrobowokomórkowego. W swoich pracach szczególną uwagę poświęca tematyce dotyczącej wpływu hormonów produkowanych przez tkankę tłuszczową (adipokin), wątrobę (hepatokin) i mięśnie (miokin) na proces stłuszczenia, zapalenia i postęp włóknienia w przewlekłych chorobach wątroby. Dodatkowo zajmuje się badaniem wpływu zaburzeń składu i ilości bytujących w przewodzie pokarmowym człowieka bakterii (zwanych mikrobiotą) na procesy metaboliczne i uszkodzenie wątroby. Kolejnym polem zainteresowań jest ocena procesów transformacji nowotworowej, odpowiedzi immunologicznej i apoptozy (programowanej śmierci komórki) ocenianych w badaniach in vitro prowadzonych na komórkach wątrobowych i komórkach linii raka wątrobowokomórkowego.

W praktyce klinicznej zajmuje się leczeniem większości chorób wątroby, rozwijających się na podłożu zaburzeń metabolicznych (niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby), toksycznym (alkoholowa choroba wątroby, polekowe uszkodzenia wątroby), wirusowym (przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B i C), genetycznym (choroba Wilsona, hemochromatoza wrodzona), autoimmunologicznym (autoimmunologiczne zapalenie wątroby, pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych, pierwotne zapalenie dróg żółciowych) oraz wynikających z innych przyczyn (m. in. choroby naczyniowe wątroby, łagodne guzy wątroby). Kolejną grupę pacjentów, którymi zajmuje się dr hab. n. med. Michał Kukla, wymagających dokładnej diagnostyki i właściwego leczenia są pacjenci z marskością wątroby niezależnie od jej etiologii.

Zajmuje się jednocześnie leczeniem chorób górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, w tym nieswoistych zapaleń jelit (choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego). Nieswoiste choroby zapalne jelit często idą w parze z chorobami wątroby, które wymagają diagnostyki i właściwego leczenia.
Przeprowadza diagnostykę endoskopową i ultrasonograficzną, jako metodę wykrywania nowotworów przewodu pokarmowego. Wykonuje ezofagogastroduodenoskopie oraz kolonoskopie diagnostyczne i zabiegowe. Procedury zabiegowe obejmują endoskopowe usuwanie polipów, tamowanie krwawień, opaskowanie żylaków przełyku, rozszerzanie i protezowania zwężeń przewodu pokarmowego.

Dr hab. n. med. Michał Kukla posiada specjalizację z chorób wewnętrznych (dyplom w 2007 roku) oraz gastroenterologii (dyplom w 2012 roku). Staż specjalizacyjny do chorób wewnętrznych odbywał w latach 2002-2006 w Szpitalu Rejonowym w Zabrzu oraz w latach 2006-2007 w Klinice Gastroenterologii i Hepatologii w Katowicach. Staż specjalizacyjny z gastroenterologii odbył w Klinice Gastroenterologii i Chorób Metabolicznych Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie mieszczącej się w Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie. W 2014 roku uzyskał dyplom hepatologa nadawany przez Polskie Towarzystwo Hepatologiczne.

W latach  2001 – 2013 roku był asystentem, a następnie adiunktem w Katedrze i Zakładzie Fizjologii w Zabrzu. W czerwcu 2007 roku obronił rozprawę doktorską, w lutym 2013 roku  uzyskał tytuł naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych. Jest autorem i współautorem 160 artykułów publikowanych w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych, licznych doniesień  prezentowanych podczas konferencji naukowych międzynarodowych i krajowych oraz autorem  książki i kilku rozdziałów w książkach o tematyce medycznej zarówno polskich jak i zagranicznych. Jest laureatem licznych nagród nadawanych przez JM Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z osiągnięcia naukowe, laureatem nagrody ministra zdrowia oraz laureatem za najlepsze prace przedstawiane na corocznych kongresach Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego.

W 2000 roku ukończył Śląską Akademię Medyczną, a następnie odbył staż podyplomowy w Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Zabrzu. W latach 2000 i 2003 odbył staż zagraniczny w dziedzinie chorób wewnętrznych w Bronglais General Hospital, Department of Internal Medicine, Aberystwyth, Wielka Brytania. W 2015 roku przebywał w Imperial College of London, Wielka Brytania, Department of Gastroenterology and Hepatology, na stażu z hepatologii. Od 2013 jest członkiem European Association for the Study of the Liver (EASL), od 2012 roku członkiem Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego (PTH), od 2009 członkiem European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE), od 2009 należy do Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego, a od 2014 roku jest vice-przewodniczącym Oddziału Śląskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Od 2001 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego (w latach 2008-2011 jako sekretarz Oddziału Śląskiego). Od 2016 roku jest także członkiem zarządu głównego PTH.