umów wizytę:

Obszar-roboczy-10

ŻYCIORYS:

Urodziłem się w Myszkowie, gdzie uczęszczałem do szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego. Następnie podjąłem studia na wydziale lekarskim Wojskowej Akademii Medycznej (WAM) w Łodzi, który ukończyłem z wyróżnieniem w roku 2002. Roczny staż podyplomowy odbyłem w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu. Następnie pracowałem w Jednostce Wojskowej w Opolu, gdzie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jadwigi rozpocząłem specjalizację z chirurgii ogólnej. Po roku specjalizacji zrezygnowałem z dalszej służby zawodowej w Wojsku Polskim i wyjechałem do Wielkiej Brytanii, gdzie na wieloprofilowym oddziale (chirurgia ogólna, ortopedia, neurochirurgia i chirurgia plastyczna) przez pierwszy rok pracowałem w Liverpoolu, a w kolejnym roku w Brentwood (pod Londynem). Po ponad 2 letnim okresie zdobywania doświadczenia za granicą, powróciłem w 2007 r. do Łodzi, gdzie kontynuowałem swoją karierę zawodową w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. WAM. Do końca roku akademickiego 2013 rozwijałem swoje doświadczenia jako dydaktyk i pracownik naukowy prowadząc wykłady i ćwiczenia ze studentami polsko- i anglojęzycznymi IV – VI roku na wydziale lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W tym okresie obroniłem przewód doktorski i byłem autorem oraz współautorem kilkunastu publikacji w czasopismach polsko- i anglojęzycznych oraz kilku rozdziałów podręczników medycznych. Po rezygnacji z pracy w Łodzi w 2014 r. przez 6 m-cy pracowałem na Oddziale Chorób Wewnętrznych w Myszkowie, a następnie w latach 2016 – 2017 na Oddziale Nefrologii i Stacji Dializ w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie. W 2018 roku rozpocząłem specjalizację z alergologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 w Łodzi, gdzie obecnie pracuję na Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii oraz jestem konsultantem w Klinice Neurologii w/w szpitala.

ZAINTERESOWANIA KLINICZNE:

Z uwagi na kilkunastoletnie, nadal kontynuowane doświadczenie pracy w systemie dyżurowym w ponad 60 państwowych jak i prywatnych szpitalach na terenie Wielkiej Brytanii na różnych oddziałach o profilu internistyczno-kardiologicznym, onkologicznym i chirurgicznym oraz pracy w szpitalach na terenie Polski, licznych specjalizacji i odbywanie staży na różnych specjalistycznych oddziałach i klinikach, posiadam bogate doświadczenie lekarskie, które wykorzystuję w pracy z pacjentem.

Zajmuję się między innymi :

 • leczeniem chorób tarczycy i przytarczyc z wykonywaniem USG tarczycy,
 • oceną przepływów w naczyniach doczaszkowych,
 • leczeniem chorób płuc, a w szczególności astmy i POChP,
 • leczeniem chorób układu sercowo – naczyniowego,
 • leczeniem chorób wewnętrznych z oceną narządów i naczyń jamy brzusznej w USG,
 • leczeniem zachowawczym chorób naczyń kończyn dolnych z oceną przepływów w badaniu USG-DOPPLER,
 • opieką nad pacjentami z zaawansowaną chorobą nerek,
 • diagnostyką i leczeniem u dzieci i dorosłych chorób o podłożu alergicznym,
 • zaawansowanym postępowaniem w przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia u dzieci i dorosłych. Doświadczenie z Medycyny Ratunkowej budowałem w oparciu o wieloletnią praktykę, ustawiczne kursy i regularnie odnawiane szkolenia od 2005 roku.

UKOŃCZONE STUDIA:

 • Wydział Lekarski – Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, ukończony w 2002 r. z wyróżnieniem MON.
 • Podyplomowe Studia z Farmacji Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2009 r.
 • Podyplomowe Studia Zarządzania Zakładami Opieki Zdrowotnej – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ukończona z wyróżnieniem w 2010 r.
 • 4 letnie Studia Doktoranckie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – ukończone w 2012 r. obroną przewodu doktorskiego pod tytułem „Wpływ środków stymulujących erytropoezę na wczesne etapy przetwarzania sygnału w komórkach u chorych z przewlekłą chorobą nerek w stadium 4 i 5 (dializoterapia)”.
 • Samodzielny księgowy na księgach handlowych I i II stopnia – Centrum Szkolenia Księgowych w Łodzi 2015 r.

POSIADANE SPECJALIZACJE:

 • Specjalista medycyny rodzinnej,
 • Specjalista chorób wewnętrznych,
 • Specjalista w dziedzinie nefrologii,
 • Specjalista w dziedzinie alergologii (w trakcie szkolenia).

POSIADANE ZAŚWIADCZENIA I CERTYFIKATY O UKOŃCZONYCH KURSACH DOSKONALĄCYCH:

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu „Odrębności chorób alergicznych u dzieci”, Katowice 2019
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu „Podstawy immunologii klinicznej i alergologii”, Warszawa 2019
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu „Alergia zawodowa ”, Łódź 2018
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu „Immunoterapia alergenowa chorób alergicznych”, Warszawa 2018
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu „Profilaktyka i leczenie chorób alergicznych”, Warszawa 2018
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu „Promocja zdrowia i edukacja w alergologii”, Warszawa 2018
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu „Alergologia w chorobach wewnętrznych. Choroby alergiczne układu oddechowego, POChP i anafilaksja”, Warszawa 2018
 • Certyficate european pediatric advanced life support (EPALS), Kraków 2018
 • Zaświadczenie z kursu wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie alergologii, Warszawa 2018
 • Certyfikat uczestnictwa XXIV konferencji naukowo – szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Warszawa 2018
 • Certificate: An introduction to effective teamwork 2018 Certificate: An introduction to leadership 2018
 • Certificate: An introduction to risk assessment 2018
 • Certificate: An introduction to the general data protection regulation 2018
 • Certificate: Child neglect 2018
 • Certificate: Child protection level 3 2018
 • Certificate: Communication skills and handling information 2018
 • Certificate: Duty of care, privacy and dignity 2018
 • Certificate: Equality and diversity in health and social care 2018
 • Certificate: Female genital mutilation awareness 2018
 • Certificate: Fire safety 2018
 • Certificate: First aid essentials in health and social care 2018
 • Certificate: Fluids and nutrition 2018
 • Certificate: Food hygiene and safety 2018
 • Certificate: Health and safety in health and social care 2018
 • Certificate: infection prevention and control in health and social care 2018
 • Certificate: Information governance and data protection in health and social care 2018
 • Certificate: Manual handling 2018
 • Certificate: Mental capacity 2018 Zaświadczenie z kursu: Prawo medyczne, Szczecin 2018
 • Certyficate: Advanced life support (ALS) provider, Kraków 2017 Certyfikat uczestnictwa XXIII konferencji naukowo – szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Białystok 2017
 • Zaświadczenie z kursu: Ratownictwo Medyczne, Białystok 2017
 • Zaświadczenie z kursu: Dializoterapia, Warszawa 2017 Zaświadczenie z kursu: Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie nefrologii, Warszawa 2017
 • Zaświadczenie z kursu: Diagnostyka i leczenie pierwotnych i wtórnych nefropatii, Warszawa 2017
 • Zaświadczenie z kursu: Transplantologia kliniczna, Warszawa 2017
 • Certyficate: Breast care management after cosmetic surgery, Brentwood 2016
 • The prevent duty 2016
 • Safeguarding adults 2016
 • Personal safety 2016
 • Mental capacity 2016
 • Health & safety 2016
 • Food hygiene & safety 2016
 • First aid essentials 2016
 • Fire safety 2016
 • Equality & diversity 2016
 • Data protection in health 2016
 • Child protection in health & social care 2016 Child protection – level 3 2016
 • Child neglect 2016 An introduction to effective teamwork 2016
 • Certyficat ukończenia kursu: Samodzielny księgowy na księgach handlowych kurs księgowości i i ii stopnia, łódź 2015
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu „kurs samodzielny księgowy na księgach handlowych – kurs księgowości I i II stopnia, Łódź 2015
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu: „Echokardiografia ”,
 • Warszawa 2015 Certyficat podstawy USG narządów jamy brzusznej, sutka, tarczycy, Zamość 2014
 • Certificate of attendance 22nd London level 1 emergency, acute and intensive care medicine ultrasound course, London 2014
 • Certyfikat uczestnictwa w konferencji: Postępy kardiologii klinicznej, Łódź 2014 Zaświadczenie z kursu: Zdrowie publiczne, Bydgoszcz 2014
 • Certyfikat uczestnictwa: Jak skutecznie aplikować granty badawcze, Warszawa 2013 Zaświadczenie o ukończeniu kursu: „Transfuzjologia kliniczna”, Łódź 2013
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu: „Onkologia”, Łódź 2013
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu: „Postępy w chorobach wewnętrznych”, Warszawa 2013
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu: „Wprowadzenie do specjalizacji w chorobach wewnętrznych”, Warszawa 2013
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu: „Diagnostyka obrazowa”, Warszawa 2013
 • Odpis dyplomu studia doktoranckie UM w Łodzi 2012
 • Certyficate: Pediatric Advanced Life Support, Gdynia 2012
 • Certyficate: Advanced Life Support(ALS provider course), Warszawa 2012
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych: Zarządzanie Zakładami Opieki Zdrowotnej SGH, Warszawa 2010
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu: „Opieka nad szczególnymi grupami pacjentów”, Łódź 2010
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu: „Wprowadzenie do specjalizacji w medycynie rodzinnej – informacja medyczna, farmakoekonomiczna ”, Łódź 2010
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu: „Opieka nad szczególnymi grupami pacjentów”, Łódź 2010
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu: „Wprowadzenie do specjalizacji w medycynie rodzinnej – wybrane problemy kliniczne ”, Łódź 2010
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu: „Wprowadzenie do specjalizacji w medycynie rodzinnej – interpretacja badań wyników dodatkowych ”, Łódź 2010
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu: „Relacja lekarz pacjent”, Łódź 2010
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu: „Organizacja i zarządzanie praktyką”, Łódź 2010
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu: „Jakość opieki medycznej”, Łódź 2010
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu: „Onkologia z elementami opieki paliatywnej”, Łódź 2010
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu: „Koncepcja medycyny w Polsce i na świecie”, Łódź 2010 Zaświadczenie o ukończeniu kursu: „Zdrowie publiczne”, Łódź 2010
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu: „Podstawy medycyny ratunkowej”, Łódź 2010
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych: Farmacja medyczna, Łódź 2009
 • Diagnostyka dopplerowska naczyń krwionośnych szyi, jamy brzusznej, kończyn górnych i dolnych Zamość 2009
 • Certyfikat: Postępy w diagnostyce i terapii w położnictwie i ginekologii, Stryków 2008
 • Certificate of attendance: Botox / vistabel and filer materials course, Buckinghamshire 2007
 • Certyficate: Advanced Life Support Course, Lincolnshire 2007
 • Certyficate: Medical emergencies course for doctors in training, Liverpool 2005
 • Certyficate: Decision making in emergency medicine, Kraków 2005
 • Certyficate: BTLS advanced, Poznań 2005
 • Certyficate: Advanced Cardiovascular Life Support, Kraków 2005
 • Certyficate: Pediatric Advanced Life Support, Kraków 2005
 • Certyficate: Moving & handling, Liverpool 2005 Certyfikat: Zaawansowane zabiegi reanimacyjne, Kraków 2005
 • Certyficate: European languages centre course, Liverpool 2004
 • Certyfikat: Alergologia i pulmonologia w praktyce lekarskiej, Wrocław 2003
 • Certyfikat: Kardiologia w praktyce lekarskiej, Wrocław 2003 Wyróżnienie w sesji ustnej: Kardiologia -konferencja STN, Warszawa 2002
 • Certyfikat uczestnictwa w sesji ustnej: Kardiologia – konferencja STN, Warszawa 2002
 • Certyfikat uczestnictwa: XXXI Ogólnopolska Konferencja STN, Łódź 2002
 • Certyfikat nadania tytułu honorowego członka STN WAM, Łódź 2002
 • Certyfikat z kursu podstaw użytkowania ms office 97 oraz podstaw użytkowania Internetu, Łódź 2002
 • Certyfikat uczestnictwa XL studenckich towarzystw naukowych i młodych lekarzy, Łódź 2002
 • Dyplom za zajecie III miejsca w sesji nauk klinicznych na XXX Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji STN, Łódź 2001
 • Dyplom: Wyróżnienie w XXXIV sesji naukowej STN PAM, Szczecin 2001
 • Certyfikat uczestnictwa: XXX Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji STN, Łódź 2001