umów wizytę:

Obszar-roboczy-10

ŻYCIORYS:

Urodziłem się w Myszkowie, gdzie uczęszczałem do szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego. Następnie podjąłem studia na wydziale lekarskim Wojskowej Akademii Medycznej (WAM) w Łodzi, który ukończyłem z wyróżnieniem w roku 2002. Roczny staż podyplomowy odbyłem w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu. Następnie pracowałem w Jednostce Wojskowej w Opolu, gdzie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jadwigi rozpocząłem specjalizację z chirurgii ogólnej. Po roku specjalizacji zrezygnowałem z dalszej służby zawodowej w Wojsku Polskim i wyjechałem do Wielkiej Brytanii, gdzie na wieloprofilowym oddziale (chirurgia ogólna, ortopedia, neurochirurgia i chirurgia plastyczna) przez pierwszy rok pracowałem w Liverpoolu, a w kolejnym roku w Brentwood (pod Londynem). Po ponad 2 letnim okresie zdobywania doświadczenia za granicą, powróciłem w 2007 r. do Łodzi, gdzie kontynuowałem swoją karierę zawodową w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. WAM. Do końca roku akademickiego 2013 rozwijałem swoje doświadczenia jako dydaktyk i pracownik naukowy prowadząc wykłady i ćwiczenia ze studentami polsko- i anglojęzycznymi IV – VI roku na wydziale lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W tym okresie obroniłem przewód doktorski i byłem autorem oraz współautorem kilkunastu publikacji w czasopismach polsko- i anglojęzycznych oraz kilku rozdziałów podręczników medycznych. Po rezygnacji z pracy w Łodzi w 2014 r. przez 6 m-cy pracowałem na Oddziale Chorób Wewnętrznych w Myszkowie, a następnie w latach 2016 – 2017 na Oddziale Nefrologii i Stacji Dializ w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie. W 2018 roku rozpocząłem specjalizację z alergologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 w Łodzi, gdzie obecnie pracuję na Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii oraz jestem konsultantem w Klinice Neurologii w/w szpitala.

ZAINTERESOWANIA KLINICZNE:

Z uwagi na kilkunastoletnie, nadal kontynuowane doświadczenie pracy w systemie dyżurowym w ponad 60 państwowych jak i prywatnych szpitalach na terenie Wielkiej Brytanii na różnych oddziałach o profilu internistyczno-kardiologicznym, onkologicznym i chirurgicznym oraz pracy w szpitalach na terenie Polski, licznych specjalizacji i odbywanie staży na różnych specjalistycznych oddziałach i klinikach, posiadam bogate doświadczenie lekarskie, które wykorzystuję w pracy z pacjentem.

Zajmuję się między innymi :

 • leczeniem chorób tarczycy i przytarczyc z wykonywaniem USG tarczycy,
 • oceną przepływów w naczyniach doczaszkowych,
 • leczeniem chorób płuc, a w szczególności astmy i POChP,
 • leczeniem chorób układu sercowo – naczyniowego,
 • leczeniem chorób wewnętrznych z oceną narządów i naczyń jamy brzusznej w USG,
 • leczeniem zachowawczym chorób naczyń kończyn dolnych z oceną przepływów w badaniu USG-DOPPLER,
 • opieką nad pacjentami z zaawansowaną chorobą nerek,
 • diagnostyką i leczeniem u dzieci i dorosłych chorób o podłożu alergicznym,
 • zaawansowanym postępowaniem w przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia u dzieci i dorosłych. Doświadczenie z Medycyny Ratunkowej budowałem w oparciu o wieloletnią praktykę, ustawiczne kursy i regularnie odnawiane szkolenia od 2005 roku.

UKOŃCZONE STUDIA:

 • Wydział Lekarski – Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, ukończony w 2002 r. z wyróżnieniem MON.
 • Podyplomowe Studia z Farmacji Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2009 r.
 • Podyplomowe Studia Zarządzania Zakładami Opieki Zdrowotnej – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ukończona z wyróżnieniem w 2010 r.
 • 4 letnie Studia Doktoranckie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – ukończone w 2012 r. obroną przewodu doktorskiego pod tytułem „Wpływ środków stymulujących erytropoezę na wczesne etapy przetwarzania sygnału w komórkach u chorych z przewlekłą chorobą nerek w stadium 4 i 5 (dializoterapia)”.
 • Samodzielny księgowy na księgach handlowych I i II stopnia – Centrum Szkolenia Księgowych w Łodzi 2015 r.

POSIADANE SPECJALIZACJE:

 • Specjalista medycyny rodzinnej,
 • Specjalista chorób wewnętrznych,
 • Specjalista w dziedzinie nefrologii,
 • Specjalista w dziedzinie alergologii (w trakcie szkolenia).

POSIADANE ZAŚWIADCZENIA I CERTYFIKATY O UKOŃCZONYCH KURSACH DOSKONALĄCYCH:

 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu „Odrębności chorób alergicznych u dzieci”, Katowice 2019
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu „Podstawy immunologii klinicznej i alergologii”, Warszawa 2019
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu „Alergia zawodowa ”, Łódź 2018
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu „Immunoterapia alergenowa chorób alergicznych”, Warszawa 2018
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu „Profilaktyka i leczenie chorób alergicznych”, Warszawa 2018
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu „Promocja zdrowia i edukacja w alergologii”, Warszawa 2018
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu „Alergologia w chorobach wewnętrznych. Choroby alergiczne układu oddechowego, POChP i anafilaksja”, Warszawa 2018
 • Certyficate european pediatric advanced life support (EPALS), Kraków 2018
 • Zaświadczenie z kursu wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie alergologii, Warszawa 2018
 • Certyfikat uczestnictwa XXIV konferencji naukowo – szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Warszawa 2018
 • Certificate: An introduction to effective teamwork 2018 Certificate: An introduction to leadership 2018
 • Certificate: An introduction to risk assessment 2018
 • Certificate: An introduction to the general data protection regulation 2018
 • Certificate: Child neglect 2018
 • Certificate: Child protection level 3 2018
 • Certificate: Communication skills and handling information 2018
 • Certificate: Duty of care, privacy and dignity 2018
 • Certificate: Equality and diversity in health and social care 2018
 • Certificate: Female genital mutilation awareness 2018
 • Certificate: Fire safety 2018
 • Certificate: First aid essentials in health and social care 2018
 • Certificate: Fluids and nutrition 2018
 • Certificate: Food hygiene and safety 2018
 • Certificate: Health and safety in health and social care 2018
 • Certificate: infection prevention and control in health and social care 2018
 • Certificate: Information governance and data protection in health and social care 2018
 • Certificate: Manual handling 2018
 • Certificate: Mental capacity 2018 Zaświadczenie z kursu: Prawo medyczne, Szczecin 2018
 • Certyficate: Advanced life support (ALS) provider, Kraków 2017 Certyfikat uczestnictwa XXIII konferencji naukowo – szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Białystok 2017
 • Zaświadczenie z kursu: Ratownictwo Medyczne, Białystok 2017
 • Zaświadczenie z kursu: Dializoterapia, Warszawa 2017 Zaświadczenie z kursu: Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie nefrologii, Warszawa 2017
 • Zaświadczenie z kursu: Diagnostyka i leczenie pierwotnych i wtórnych nefropatii, Warszawa 2017
 • Zaświadczenie z kursu: Transplantologia kliniczna, Warszawa 2017
 • Certyficate: Breast care management after cosmetic surgery, Brentwood 2016
 • The prevent duty 2016
 • Safeguarding adults 2016
 • Personal safety 2016
 • Mental capacity 2016
 • Health & safety 2016
 • Food hygiene & safety 2016
 • First aid essentials 2016
 • Fire safety 2016
 • Equality & diversity 2016
 • Data protection in health 2016
 • Child protection in health & social care 2016 Child protection – level 3 2016
 • Child neglect 2016 An introduction to effective teamwork 2016
 • Certyficat ukończenia kursu: Samodzielny księgowy na księgach handlowych kurs księgowości i i ii stopnia, łódź 2015
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu „kurs samodzielny księgowy na księgach handlowych – kurs księgowości I i II stopnia, Łódź 2015
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu: „Echokardiografia ”,
 • Warszawa 2015 Certyficat podstawy USG narządów jamy brzusznej, sutka, tarczycy, Zamość 2014
 • Certificate of attendance 22nd London level 1 emergency, acute and intensive care medicine ultrasound course, London 2014
 • Certyfikat uczestnictwa w konferencji: Postępy kardiologii klinicznej, Łódź 2014 Zaświadczenie z kursu: Zdrowie publiczne, Bydgoszcz 2014
 • Certyfikat uczestnictwa: Jak skutecznie aplikować granty badawcze, Warszawa 2013 Zaświadczenie o ukończeniu kursu: „Transfuzjologia kliniczna”, Łódź 2013
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu: „Onkologia”, Łódź 2013
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu: „Postępy w chorobach wewnętrznych”, Warszawa 2013
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu: „Wprowadzenie do specjalizacji w chorobach wewnętrznych”, Warszawa 2013
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu: „Diagnostyka obrazowa”, Warszawa 2013
 • Odpis dyplomu studia doktoranckie UM w Łodzi 2012
 • Certyficate: Pediatric Advanced Life Support, Gdynia 2012
 • Certyficate: Advanced Life Support(ALS provider course), Warszawa 2012
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych: Zarządzanie Zakładami Opieki Zdrowotnej SGH, Warszawa 2010
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu: „Opieka nad szczególnymi grupami pacjentów”, Łódź 2010
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu: „Wprowadzenie do specjalizacji w medycynie rodzinnej – informacja medyczna, farmakoekonomiczna ”, Łódź 2010
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu: „Opieka nad szczególnymi grupami pacjentów”, Łódź 2010
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu: „Wprowadzenie do specjalizacji w medycynie rodzinnej – wybrane problemy kliniczne ”, Łódź 2010
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu: „Wprowadzenie do specjalizacji w medycynie rodzinnej – interpretacja badań wyników dodatkowych ”, Łódź 2010
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu: „Relacja lekarz pacjent”, Łódź 2010
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu: „Organizacja i zarządzanie praktyką”, Łódź 2010
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu: „Jakość opieki medycznej”, Łódź 2010
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu: „Onkologia z elementami opieki paliatywnej”, Łódź 2010
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu: „Koncepcja medycyny w Polsce i na świecie”, Łódź 2010 Zaświadczenie o ukończeniu kursu: „Zdrowie publiczne”, Łódź 2010
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu: „Podstawy medycyny ratunkowej”, Łódź 2010
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych: Farmacja medyczna, Łódź 2009
 • Diagnostyka dopplerowska naczyń krwionośnych szyi, jamy brzusznej, kończyn górnych i dolnych Zamość 2009
 • Certyfikat: Postępy w diagnostyce i terapii w położnictwie i ginekologii, Stryków 2008
 • Certificate of attendance: Botox / vistabel and filer materials course, Buckinghamshire 2007
 • Certyficate: Advanced Life Support Course, Lincolnshire 2007
 • Certyficate: Medical emergencies course for doctors in training, Liverpool 2005
 • Certyficate: Decision making in emergency medicine, Kraków 2005
 • Certyficate: BTLS advanced, Poznań 2005
 • Certyficate: Advanced Cardiovascular Life Support, Kraków 2005
 • Certyficate: Pediatric Advanced Life Support, Kraków 2005
 • Certyficate: Moving & handling, Liverpool 2005 Certyfikat: Zaawansowane zabiegi reanimacyjne, Kraków 2005
 • Certyficate: European languages centre course, Liverpool 2004
 • Certyfikat: Alergologia i pulmonologia w praktyce lekarskiej, Wrocław 2003
 • Certyfikat: Kardiologia w praktyce lekarskiej, Wrocław 2003 Wyróżnienie w sesji ustnej: Kardiologia -konferencja STN, Warszawa 2002
 • Certyfikat uczestnictwa w sesji ustnej: Kardiologia – konferencja STN, Warszawa 2002
 • Certyfikat uczestnictwa: XXXI Ogólnopolska Konferencja STN, Łódź 2002
 • Certyfikat nadania tytułu honorowego członka STN WAM, Łódź 2002
 • Certyfikat z kursu podstaw użytkowania ms office 97 oraz podstaw użytkowania Internetu, Łódź 2002
 • Certyfikat uczestnictwa XL studenckich towarzystw naukowych i młodych lekarzy, Łódź 2002
 • Dyplom za zajecie III miejsca w sesji nauk klinicznych na XXX Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji STN, Łódź 2001
 • Dyplom: Wyróżnienie w XXXIV sesji naukowej STN PAM, Szczecin 2001
 • Certyfikat uczestnictwa: XXX Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji STN, Łódź 2001

Dr n. med. Mariusz Kowalczyk

Realizujemy operacje barku w naszym szpitalu w Myszkowie. Oferowana przez nas artroskopia cechuje się niewielką inwazyjnością, pozostawia małe blizny oraz nie wymaga długotrwałej rehabilitacji i długiego pobytu w szpitalu. Po jej wykonaniu pacjent może szybko powrócić do codziennych aktywności.

Podczas trwania zabiegu realizowane są małe nacięcia o średnicy nie większej niż 8 mm. Pacjent układa się do operacji w pozycji półsiedzącej lub bocznej, a bark zostaje umiejscowiony na wyciągu. Przez nacięcia zostaje wprowadzony do środka ciała artroskop oraz bardzo niewielkie, chirurgiczne narzędzia. Operacja barku jaką jest artroskopia przeprowadzana jest w znieczuleniu ogólnym lub miejscowym.

 

Operacje barku śląskie – wskazania

Zabiegi artroskopii, czyli operacje barku, wykonywane w naszym szpitalu w województwie śląskim, przeprowadza się u osób, które na skutek doznanych chorób i urazów doświadczają bólu, ograniczenia ruchomości, stabilności czy blokowania się stawu. Do częstych schorzeń, które są wskazaniami do operacji barku metodą artroskopii zalicza się:

 • zapalenie kaletki podbarkowej,
 • uszkodzenie, zdegenerowanie lub zerwanie stożka rotatorów,
 • uszkodzenie obrąbka stawowego,
 • przewlekłe zapalenie błony maziowej,
 • ciasnota podbarkowa,
 • wolne ciała stawowe,
 • zmiany zwyrodnieniowe stawu barkowo-obojczykowego,
 • masywne zwapnienia ścięgien stożka,
 • zarostowe zapalenie torebki stawowej, czyli tak zwany bark zamrożony.

 

W okresie od jednego do dwóch tygodni po wykonanym zabiegu operacji barku, konieczne jest unieruchomienie stawu przez stosowanie ortezy lub temblaka. Istotną rolę odgrywa odpowiednia rehabilitacja, która umożliwia między innymi odzyskanie poprawnej motoryki.