umów wizytę:

Regulamin Pralni Franio

Przed oddaniem odzieży i przedmiotów do naszej pralni prosimy o zapoznanie się z poniższymi, ogólnymi warunkami świadczenia usług, które są częścią umowy o pranie.

1. Pralnia przyjmuje do prania wodnego systemami LAGOON i WOOLMARK odzież i przedmioty, zapewniając wykonanie usługi w sposób fachowy i rzetelny.

2. Przyjmowane do prania garderoba i przedmioty powinny posiadać fabryczne oznaczenia sposobu ich konserwacji. Przy braku w/w oznakowań usługę prania wykonujemy nie ponosząc odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia lub zniszczenie.

3. Pralnia nie odpowiada za szkody powstałe wskutek błędnej informacji o sposobie konserwacji zamieszczonym przez producenta na wyrobie. Za odklejanie się materiału od warstwy usztywniającej (fiseliny), poduszek naramiennych, uszkodzenia suwaków i guzików, a także za uszkodzenia powstałe w wyniku wad ukrytych i nieodpowiedniej jakości materiałów z których wykonane są przedmioty objęte usługą pralniczą.

4. Pralnia nie gwarantuje całkowitego usunięcia plam z powierzonych przedmiotów i garderoby, oraz nie odpowiada za przebarwienia tkanin ujawnione podczas prania a spowodowane w trakcie użytkowania przez klienta.

5. Z uzasadnionych przyczyn pralnia ma prawo podjąć się wykonania usługi warunkowo tj. na odpowiedzialność Klienta, lub odmówić jej wykonania.

6. W przypadku zaginięcia lub zniszczenia z winy pralni powierzonych przedmiotów, lub garderoby, odszkodowanie dla Klienta stanowi kwotę odpowiadającą jej wartości (po okazaniu dowodu zakupu), jednak nie większą niż 10-krotna cena wykonanej usługi. Roszczenia powstałe z w/w tytułu likwidowane są poprzez ubezpieczyciela wskazanego przez usługodawcę.

7. Opłata za usługę pobierana jest z góry, jedynie w uzasadnionych sytuacjach regulowana rzez Klienta przy odbiorze, a wysokość opłat określa cennik usług pralni PERŁA. Wartość usług na zlecenia nie objęte cennikiem określa personel pralni.

8. Paragon, lub dowód przyjęcia potwierdzające przyjęcie przedmiotu usługi, są jedynymi dokumentami upoważniającymi do odbioru przedmiotu tej usługi.

9. Jakość wykonania usługi należy sprawdzać na miejscu podczas odbierania przedmiotu usługi.

10. W przypadku nie odebrania przedmiotu usługi w ciągu 30 dni od dnia jej przyjęcia, naliczana jest opłata za jej składowanie. Po 60 dniach nieodebrany przedmiot, lub garderoba ulega likwidacji.

11. Za przedmioty pozostawione w oddanej odzieży prania nie ponosi odpowiedzialności.

12. Klienci zlecając usługę pralniczą potwierdzają zapoznanie się z warunkami Regulaminu Pralni Franio, jednocześnie wyrażając swoją zgodę na ich zastosowanie w sprawach spornych.