Kwiecień 10, 2019

CENNIKI

CENNIK BADAŃ W PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH

1.PORADNIA REHABILITACYJNA100 zł
2.PORADNIA KARDIOLOGICZNA160 zł
3. PORADNIA METABOLICZNA120 zł
4. PORADNIA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH100 zł
5. PORADNIA GERIATRYCZNA120 zł
6. PORADNIA NEUROLOGICZNA120 zł
7.PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ120 zł
8. PORADNIA CHIRURGII URAZOWO – ORTOPEDYCZNEJ120 zł
9. PORADNIA WAD POSTAWY120 zł
10.PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC120 zł
11.PORADNIA NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO160 zł
12.PORADNIA CHORÓB SUTKA I PIERSI150 zł
13. PORADNIA DIABETOLOGICZNA150 zł
14.PORADNIA UROLOGICZNA100 zł
15.PORADNIA ALERGOLOGICZNA100 zł
16.PORADNIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNA100 zł
17.PORADNIA GINEKOLOGICZNO–POŁOŻNICZA120 zł
18.PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA150 zł
19.PORADNIA HEPATOLOGICZNA150 zł
20.PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA150 zł

CENNIK ŚWIADCZEŃ W LECZNICTWIE STACJONARNYM

L.p. Rodzaj świadczenia Cena (osobo/dzień)
1 Oddział geriatryczny 500 zł
2 Oddział chorób wewnętrznych500zł
3 Oddział leczenia jednego dnia w zakresie gastroenterologii 400zł

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

1. Jedna strona wyciągu lub odpisu 9,00 zł
2. Jedna strona kopii lub wydruku 0,30 zł
3. Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych 1,80 zł

Opłata za przechowywanie zwłok powyżej 72 godzin wynosi 50zł./doba.